České polky a valčíky

 1. Kolíne, Kolíne
 2. Hospúdko, hospúdko
 3. Dedku starej
 4. Krásna je vlast moja
 5. Kdyby byl Bavorov
 6. Múj milý šel také na vojnu
 7. Cigán, černý cigán
 8. Když se jednou potkáme
 9. Zaspívám
 10. Snubný prstýnek
 11. Málo, málo lásky máš
 12. Lásko, lásko
 13. Až my spolu v kostele
 14. Dnes má milá
 15. Šumavo, Šumavo
 16. Na louce sedlák seče
 17. Ty nemáš srdce
 18. Staročeská muzika
 19. Múj milý
 20. Až se budeš vdávat
 21. Když jsem byla svobodná
 22. Jde potok bučinou
 23. Když jsem šel od Vás
 24. Múj táta rybářem byl
 25. Zelené háje
 26. Krásne chvíle
 27. Mysliveček
 28. Proč ten jetelíček trávu prevyšuje
 29. Olivo,olivo
 30. V tej nsšej aleji
 31. Ta stachovská brána
 32. Já mám tragač novej
 33. Pod tou naší starou lípou
 34. Od Vymperka
 35. Včera jesem te čekala
 36. Když si chtela panou býti
 37. Devčata z pohraničí
                                                                        

p04