Tie ružičky

 1. Tie ružičky
 2. Spomienky na rodný kraj
 3. Tá naša krčmička
 4. V čerenianskom kostole
 5. Ach, pani Evička
 6. Pieseň o zemi
 7. Každý týždeň v nedeľu
 8. Povedzže mi moja milá
 9. Dcéruška
 10. Jedna babka
 11. Zahučali hory, lesy
 12. Prenešťastná cudzia mati
 13. Jasný mesiac
 14. Hora hučí
 15. Až priletia lastovičky
 16. Dnes hráme Vám
 17. Keď som ešte mladý bol
                                                                        

p06