Tam pri Váhu

 1. Zaspieval sláviček
 2. V  tom Fančovskom poli
 3. Javorja, Javorja
 4. Až príde tá chvíľa
 5. Až odídem doďaleka
 6. Mal som pri Prievidzi
 7. Orali šuhaji
 8. Chodníček
 9. Tam pod lesom
 10. Keď som išla z kostolíčka
 11. Častovský zámeček
 12. Na zelenej lúke
 13. Keď smútok v láske prebýva
 14. Kvitne už mak v poli
 15. Tam pri Váhu
 16. K šesťdesiatym rokom
                                                                        

p14