Tak to býva

 1. Tak to býva
 2. Sedemdesiatka
 3. Prečo ma ty dievča nechceš
 4. Prečo sa mladosť nevráti
 5. Pozeraj sa pozeraj
 6. Sedlajte sedlajte
 7. Bárka malá
 8. Okolo Kysuce
 9. Pýtala sa Anička
 10. Pieseň pre Vás
 11. Holubica
 12. Poznám dievča
 13. Ej Ponitrie
 14. Kominárik
 15. Na Devínskych hradbách
 16. Pri kostole
                                                                        

p15