Tou našou dolinou

 1. Zapíš si to do srdiečka
 2. Idú mládenci
 3. Hej hoja, sloboda moja
 4. Pálené, vínečko
 5. Keď som išiel od mej milej
 6. Tá alej topolí
 7. Párty mix
 8. Už viem
 9. Čečina, čečina
 10. Dole potôčkom
 11. Tou našou dolinou
 12. A tam dolu
 13. Tam pri hájičku
 14. Najkrajší zjara kvet
 15. Vyjdi ty, mesiačik
 16. Lumpadžija lump, poďme chlapci
                                                                        

p17