Pálenka

 1. Tá moja polka
 2. Čo nového frajerečka
 3. Námorníček-Čo ste hasiči-Sláva Vám
 4. Ja som ja, Ty si Ty
 5. Kde je ten krásny čas
 6. Ach to vínečko
 7. Za všetkým sú vraj cigáni
 8. Ach, mamičko moja
 9. Večerníček
 10. Pálenka
 11. Ani ja ne Juhas
 12. A čija že to chyža-Šofére, šofére
 13. Kde sa pije
 14. S pánom bohom zostávaj-Mám ja frajerečku
 15. Festa mix
 16. Rád si spomínam, Mária
 17. Katarína
                                                                        

p19