Keď Vám Progres hrá

 1. Keď Vám Progres hrá
 2. Tam kde sa láska neponáhľa
 3. A tá naša Evulienka
 4. Ameriku som zvandroval
 5. Ach Vierka, ach Vierka
 6. Či je to láska a či sen
 7. Milý môj
 8. Poznala som muzikanta
 9. Sadlo vtáča na konárik
 10. Padá hviezda
 11. Na Kysuciach lipka zelená
 12. Ej horári, horári
 13. Za tou našou záhradôčkou
                              

p23